Kurs Organizator Turystyki

Czym jest impreza turystyczna? – zawód organizatora turystyki

zawód organizatora turystyki, kurs na organizatora turystyki

Zawód organizatora turystyki, jak każdy inny, wymaga znajomości swoich praw, obowiązków czy terminologii i o tym dziś będziemy mówić.

Jeśli Twoja firma oferuje co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych, takich jak połączenie transportu z zakwaterowaniem, wynajem pojazdów silnikowych lub inne usługi turystyczne na określonych warunkach, musisz spełnić określone obowiązki zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi imprez turystycznych. Przepisy te mają zastosowanie do imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych. Zawód organizatora turystyki wymaga odpowiedzialności, na która składa się między innymi znajomość tych przepisów.

 

 

 

Co nazywamy ,,imprezą turystyczną”?

Imprezy turystyczne to sprzedaż, która obejmuje co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych, które są rezerwowane w ramach jednej umowy z jednym dostawcą lub w ramach osobnych umów z różnymi dostawcami. Może to również obejmować sprzedaż usług, które są rezerwowane u różnych dostawców w ramach osobnych umów, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

-Usługi turystyczne są nabywane w jednym punkcie sprzedaży, na przykład w biurze podróży, centrum telefonicznym lub na stronie internetowej, przed zawarciem pierwszej umowy i wyrażeniem zgody na zapłatę.

-Usługi są sprzedawane po cenie, która obejmuje wszystkie te usługi.

-Usługi są reklamowane lub sprzedawane jako „impreza turystyczna” lub podobne określenie.

-Klienci mają możliwość wyboru spośród określonych usług turystycznych, na przykład uzyskania podróży jako prezentu.

 

Jeśli połączone usługi turystyczne, na przykład zakwaterowanie i wycieczka z przewodnikiem lub dostępem na koncert, stanowią co najmniej 25% całkowitej wartości podróży lub są istotnym elementem podróży, można je określić jako imprezę turystyczną.

 

 

 

O czym musisz poinformować swoich klientów?

Przed zawarciem umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej należy dostarczyć klientowi niezbędne informacje, takie jak:

– Cel podróży

– Lista usług objętych umową

– Łączna cena

– Informacje dotyczące wymogów paszportowych i wizowych.

 

Dodatkowo, należy zapewnić klientowi link do standardowego formularza informacyjnego, w którym są przedstawione najważniejsze elementy oferowanej imprezy turystycznej (>Link do dyrektywy unijnej<).

 

Oprócz wymienionych wcześniej informacji, istnieje kilka innych elementów, o których warto poinformować klientów w kontekście imprezy turystycznej:

 

  1. Warunki płatności i anulacji: Powinieneś poinformować klientów o warunkach dotyczących płatności za imprezę turystyczną oraz ewentualnych opłatach za anulację. Należy również uwzględnić sytuacje, w których klient zdecyduje się zmienić lub przesunąć termin podróży.

 

  1. Ubezpieczenia: Zaleca się informowanie klientów o dostępności ubezpieczeń turystycznych i sugerowanie, aby skorzystali z takiego ubezpieczenia w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi nieprzewidzianymi sytuacjami.

 

  1. Zasady odwołania i przeniesienia imprezy: Jeśli istnieje możliwość odwołania lub przeniesienia imprezy turystycznej z powodu okoliczności niezależnych od klienta, należy udzielić informacji na temat tych zasad i konsekwencji dla klienta.

 

  1. Zmiany w programie podróży: Jeśli w trakcie trwania imprezy turystycznej mogą wystąpić pewne zmiany w programie podróży, powinieneś poinformować klientów o możliwości i zasadach takich zmian.

 

  1. Świadczenia dodatkowe: Informuj klientów o ewentualnych świadczeniach dodatkowych lub opcjonalnych, które mogą zostać dodane do imprezy turystycznej. Powinny one być przedstawione wraz z ich cenami i informacjami dotyczącymi zasad rezerwacji.

 

  1. Świadczenia turystyczne dla osób niepełnosprawnych: Jeżeli impreza turystyczna jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych lub istnieją świadczenia specjalne dla takich klientów, powinieneś dostarczyć odpowiednie informacje na ten temat.

 

Informując klientów o powyższych kwestiach, zapewniasz im rzetelną wiedzę i umożliwiasz świadome podjęcie decyzji dotyczących uczestnictwa w imprezie turystycznej.

 

 

Zacznij wykonywać zawód organizatora turystyki

Zapisz się na kurs organizatora turystycznego!

Zobacz inne porady

Zapisz się na kurs:

Zdobądź z nami niepodważalne uprawnienia i zostań
Organizatorem Turystyki

Cena kursu: 549 zł

Klienci kupili także:

Nasze pozostałe kursy: