Kurs Organizator Turystyki

Wpływ turystyki na PKB – poradnik dla organizatora turystyki

Wpływ turystyki na PKB

W poniższym artykule omówimy wpływ turystyki na PKB krajów. Chcemy w ten sposób dowieść istotność sektora turystycznego w gospodarce państwa i jednocześnie zachęcić do podjęcia działań zarobkowych w tym kierunku.

Branża turystyczna jest ważnym czynnikiem dla większości krajów na świecie, ponieważ przyczynia się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz generowania dochodów dla państwa. PKB (produkt krajowy brutto) to miara wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju w określonym czasie, więc branża turystyczna odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu PKB przez generowanie dochodów z turystów spoza kraju. Opiszmy konkretniej wpływ turystyki na PKB państwa.

 

 

 

Wpływ turystyki na PKB państwa

Aby zrozumieć, jak ważny wpływ ma turystyka na gospodarkę kraju, należy przyjrzeć się jej udziałowi w tworzeniu PKB. Istnieje również pojęcie „monokultury turystycznej”, które oznacza dominację tej gałęzi gospodarki nad innymi. W kraju, gdzie dochody z turystyki stanowią nawet 30% PKB, istnieje duże ryzyko uzależnienia. Przykładami takich krajów są Makao, Malediwy, Seszele, czy Antigua. Światowa Organizacja Turystyki podaje, że aż 54 państwa (w tym popularne kraje turystyczne) charakteryzują się udziałem turystyki w ich PKB na poziomie powyżej 5%. W Polsce ten wskaźnik wynosi 2%. Wzrost turystyki przyczynia się do wzrostu PKB, zwiększając ilość miejsc pracy oraz znaczenie innych usług. W 2013 roku wkład branży turystycznej do polskiego PKB wyniósł 5,3%, a w „czystej” turystyce 2,1%. Szacuje się, że w 2014 roku turystyka stworzyła w Polsce ponad 800 tysięcy miejsc pracy i wpłynęła na PKB w wysokości 90 miliardów złotych.

 

 

 

Czym jest efekt mnożnikowy i jak działa w obrębie turystyki?

Efekt mnożnikowy to bardzo ważne zjawisko w turystyce, które polega na tym, że pieniądze wydawane przez turystów w miejscu ich pobytu wprowadzają pewną sumę pieniędzy do obiegu i są włączane bezpośrednio do lokalnego obiegu gospodarczego. Wpływają one na rozwój różnych podmiotów gospodarczych, takich jak właściciele obiektów noclegowych, gastronomicznych, kulturowych i inni, którzy z kolei wydają zarobione pieniądze na pensję lub zakup towarów i usług u swoich dostawców. Wielkość ekonomicznych efektów mnożnikowych związanych z rozwojem turystyki zależy od wielu czynników, takich jak organizacja turystyki, relacje własnościowe w sektorze turystycznym i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru recepcji turystycznej. Wartość mnożnika turystycznego dla różnych krajów jest różna, na przykład dla Turcji mieściła się ona w przedziale 2,3-3,2, dla Irlandii 1,7-1,9, a dla Kajmanów wynosiła tylko 0,6.

 

 

 

Czy duży udział turystyki w PKB jest dobry?

Duże uzależnienie PKB państwa od turystyki może być zarówno korzystne, jak i ryzykowne. Z jednej strony, rozwijający się sektor turystyczny może przyczynić się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, inwestycji i zwiększenia obrotów handlowych, co przyniesie korzyści społeczeństwu i rządowi. Ponadto, turystyka może przyczynić się do wzrostu zainteresowania i zrozumienia kraju, a także wzmocnić jego pozycję w ocenie międzynarodowej.

 

Z drugiej strony, duże uzależnienie PKB państwa od turystyki może mieć negatywne skutki w przypadku obniżenia liczby turystów, na przykład ze względu na kryzysy gospodarcze, konflikty polityczne, choroby zakaźne i inne zdarzenia losowe. W takiej sytuacji sektor turystyczny może stać się bardziej podatny na wpływy zewnętrzne i zepchnąć całą gospodarkę danego kraju na boczny tor.

 

W związku z tym, aby zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy i ograniczyć ryzyko nadmiernej zależności od jednego sektora, państwa powinny działać na rzecz dywersyfikacji swojej gospodarki i promować rozwój różnych sektorów. Turystyka może zatem być ważnym elementem gospodarki, ale nie powinna być jedynym, bądź głównym źródłem dochodu państwa.

 

 

Otwórz swój biznes w branży turystycznej i czerp zyski z rozwoju turystycznego.

Zapisz się na internetowy kurs na organizatora turystyki.

 

Zobacz inne porady

Zapisz się na kurs:

Zdobądź z nami niepodważalne uprawnienia i zostań
Organizatorem Turystyki

Cena kursu: 549 zł

Klienci kupili także:

Nasze pozostałe kursy: