Kurs Organizator Turystyki

Kogo można nazwać Organizatorem Turystyki?

Organizator turystyki to nikt inny jak przedsiębiorca zajmujący się turystyką, komponuje i sprzedaje lub jedynie przedstawia ofertę turystyczną imprez, wyjazdów, wycieczek bezpośrednio lub pośrednio innych podmiotów takich jak biuro podróży lub agencja turystyczna. Czym jest zatem impreza turystyczna? To po prostu kombinacja co najmniej dwóch (lub więcej) usług turyst turystycznych składających się na jedną podróż czy wakacje (np. transfer samolotem lub zakwaterowanie klientów, itp.). Natomiast usługa turystyczna charakteryzuje się takimi działaniami jak: przewóz turystów, zaplanowanie rozkładu wycieczek albo zagwarantowanie akomodacji turystów, itp.

Podsumowując: Organizator turystyki to osoba komponująca ofertę turystyczną od usługodawców (np. biur podróży) i sprzedająca ją w komplecie klientom z naliczeniem swojej marży za takową usługę.